Validare dosare de inscriere Șofer Autosanitară II: 1 post -Stei

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei temporar vacante de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor – Substația Ștei, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 PANDA ANDREI IONUȚ ADMIS
2 LAZA DANIEL CORNEL ADMIS
3 MAGDA ALIN VASILE ADMIS

Substația Ștei

 Contestațiile se pot depune până la data de 20.09.2016 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK