Validare dosare concurs soferi perioada nedeterminata

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 MAKKAI SZASZ IANOS ADMIS
2 ROMANEAC MARIUS OVIDIU ADMIS
3 PANDA ANDREI IONUȚ ADMIS
4 DUCA DORIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
5 JURĂU BOGDAN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
6 SZASZ SANDOR RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
7 BLAGA DORIN SAMUEL RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 LĂZĂU ALEXANDRU ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN ADMIS
3 MARC RADU RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST
4 BOLDOR LIVIU RESPINS DOSAR INCOMPLET

Substația Salonta

 Contestațiile se pot depune până la data de 27.09.2016 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK