Validare dosare concurs sofer autosanitara II

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BELEA MIREL IOAN ADMIS
2 DORNAUER FRANCISC ADMIS
3 MANEA ADRIAN ADMIS
4 VARGA JANOS RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

LIPSĂ DOVADĂ DIPLOMA BACALAUREAT SAU ABSOLVIRE LICEU

5 BORZ VALENTIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017
6 MARC ADRIAN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

Contestațiile se pot depune până la data de 03.07.2017 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK