Validare doare concurs

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

                         SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN BIHOR

Str. Sucevei, Nr. 24, ORADEA

e-mail: secretariat@ambulantabihor.roTel. 0359.41.21.28, Fax 0259.41.28.97

 NR.2381  / 04.04.2016

 ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  inginer debutant în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor , conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Contestațiile se pot depune până la data de 06.04.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

Preşedintele comisiei de concurs:

Ref.SSD Morăreț Cornel

Secretar: Nemeș Florina

 

Mai multe detalii si copia documentului oficial le gasiti AICI