Rezultat proba interviu pentru functia de inginer debutant

REZULTATE PROBA INTERVIU- Obţinute de candidaţi pentru funcţia de inginer debutant

 

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Nota finală Rezultat final
1 MALITA BOGDAN MIHAI 88,67 8,87 ADMIS

Contestaţie la proba  de interviu se poate depune in data de 07.06.2016 pana la  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK