Rezultat final pentru functia de inginer debutant

 

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT DE INGINER DEBUTANT

 

Nr.Crt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Nota finala Observatii
1 MALITA BOGDAN MIHAI 85,00 88,67 86,84 8,68 ADMIS
2 GHIȚĂ LUCIAN  40,00 —- —- —– RESPINS
3 BAT CARMEN FLORENTINA ABSENT       RESPINS

 

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK