LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

LISTA DOCUMENTELOR CU CARACTER PUBLIC DIN CADRUL

SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN BIHOR

În conformitate cu prevederile art. 5, alin.1 lit.g din Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare în cadrul SAJ Bihor următoarele documente au caracter public:

 

 1. Lista cu denumire oficială și coordonate de contact ale instituției
 2. Lista și coordonatele de contact ale stațiilor/substațiilor SAJ Bihor
 3. Regulamentul de Organizare și Funcționare SAJ Bihor
 4. Regulamentul Intern SAJ Bihor
 5. Organigrama SAJ Bihor
 6. Programul de funcționare al SAJ Bihor
 7. Lista cu persoanele care fac parte din conducerea instituției și datele de contact ale acestora
 8. Lista cu programul de audiențe conducere
 9. Situația parcului auto al SAJ Bihor, pe categorii
 10. Raport privind activitatea operativă a SAJ Bihor – analiză elaborată periodic (lunar/trimestrial/anual)
 11. Fila de buget aferentă instituției și sursele de finanțare
 12. Execuția bugetară a SAJ Bihor
 13. Bilanțul contabil al SAJ Bihor
 14. Centralizator privind drepturile salariale acordate în SAJ Bihor (situație pe funcții)
 15. Lista de documentelor cu caracter public
 16. Lista documentelor produse/gestionate de SAJ Bihor
 17. Politica instituției privind furnizarea de informații publice
 18. Lista și datele de contact ale persoanelor responsabile cu furnizare de informații publice
 19. Programul zilnic de furnizare a informațiilor cu caracter public
 20. Formular tipizat de solicitare informații de interes public
 21. Formular de contestare a încălcării dreptului la accesul la informații de interes public (reclamație administrativă)
 22. Buletin informativ al informațiilor de interes public
 23. Comunicate privind detalii despre activități (cazuri punctuale)
 24. Programul anual de achiziții publice
 25. Lista contractelor de achiziții publice
 26. Centralizatorul achizițiilor publice privind executarea contractelor de achiziții publice
 27. Declarațiile de avere, interese și incompatibilități
 28. Lista cu formularele tipizate de solicitare servicii
 29. Modul de soluționare a petițiilor și coordonatele de contact unde se vor transmite acestea.