Completare anunt concurs farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

COMPLETARE ANUNȚ CONCURS FARMACIST

 

În completarea anunțului de concurs cu nr. 4968 din data de 08.10.2019, pentru postul de farmacist, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 444/2019, pentru aprobarea normelor privind înființarea, organizarea și funcționarea unităților farmaceutice, art. 49, alin. 3, corroborate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind  organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic/farmacist din unitățile sanitare publice, art. 25, alin. 2,  se completează astfel:

 

–    minimum 2 ani experiență profesională.

 

La dosarul de concurs se vor depune și documentele din care să reiasă experiența profesională de 2 ani.

 

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK