Rezultat final concurs sef serviciu RUNOS la SAJ Bihor

 REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL VACANT DE SEF SERVICIU RUNOS LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

MATEI EUGEN MARIUS

 

 

88,00

 

96,66

 

92,33

 

ADMIS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultate finale concurs sofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTUL DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

Substația Marghita

NrCrt Membri comisiei de concurs Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 MAKKAI SZASZ IANOS 99,00 88,33 93,33 93,55 ADMIS
2 PANDA ANDREI IONUȚ 75,00 93,00 91,00 86,33 ADMIS
3 ROMÂNEAC MARIUS 72,00 82,33 77,00 77,11 RESPINS

 

Substația Salonta

NrCrt Membri comisiei de concurs Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 LĂZĂU ALEXANDRU 98,00 93,33 90,00 93,78 ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM 66,00 85,67 ABSENT RESPINS

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa concurs post vacant de Șef Serviciu Aprovizionare-Achiziții

REZULTAT PROBA SCRISĂ

          La concursul sustinut in data de 17.10.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ,Pază,Protecția Muncii, PSI, Evidenta Militară,Apărare Civilă,Intreținere și Reparații Instalații și Clădiri la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 NISTOR IOAN SEBASTIAN 68,00 RESPINS
2 CACUCI REMUS ALEXANDRU 40,00 RESPINS

           Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 19.10.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu post vacant de Șef serviciu RUNOS

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru postul vacant de șef serviciu RUNOS la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 MATEI EUGEN MARIUS 96,66 ADMIS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în data de 18.10.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Mai multe detalii, copia documentului oficial, legislatie si bibliografie pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviue concurs sofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 13.10.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 MAKKAI SZASZ IANOS 93,33 ADMIS
2 PANDA ANDREI IONUȚ 91,00 ADMIS
3 ROMANEAC MARIUS OVIDIU 77,00 ADMIS

Substația Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 LĂZĂU ALEXANDRU 90,00 ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN   ABSENT

Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de 17.10.2016 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Centralizator rezultate concurs sofer autosanitară II la SAJ Bihor-Substația Ștei

FIŞA CENTRALIZATOARE A REZULTATELOR  

PENTRU POSTUL TEMPORAR VACANT DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – SUBSTAȚIA ȘTEI

Substația Ștei

NrCrt Membri comisiei de concurs Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 MAGDA ALIN VASILE 88,00 86,33 73,33 82,55 ADMIS
2 LAZA DANIEL CORNEL 61,50 92,00 ABSENT RESPINS
3 PANDA ANDREI IONUȚ ABSENT       RESPINS

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa concurs șef serviciu RUNOS

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut in data de 10.10.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu RUNOS la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 MATEI EUGEN MARIUS 88,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 12.10.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

  Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut în data de 07.10.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 PANDA ANDREI IONUȚ 93,00 ADMIS
2 MAKKAI SZASZ IANOS 88,33 ADMIS
3 ROMANEAC MARIUS OVIDIU 82,33 ADMIS

Substația Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 LĂZĂU ALEXANDRU 93,33 ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN 85,67 ADMIS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 11.10.2016 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa concurs sofer autosanitară II la SAJ Bihor-Substația Ștei

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 06.10.2016 pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II la SAJ Bihor-Substația Ștei

Substația Ștei

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 MAGDA ALIN IONUȚ 73,33 ADMIS
2 LAZA DANIEL CORNEL ABSENT

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 10.10.2016 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Anunt validare dosare înscriere concurs șef serviciu RUNOS

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  Șef Serviciu RUNOS în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 MATEI EUGEN MARIUS ADMIS  
       

Contestațiile se pot depune până la data de 05.10.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

  Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK