Entries by itsaj

REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de medic primar medicină de familie –  cu atestat în urgenețe prespitalicești la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL  la examenul susținut pentru postul vacant de medic primar medicină de familie –  cu atestat în urgenețe prespitalicești la SAJ Bihor     Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj Final Observații 1. 5498 51,6 42,5 47,05 RESPINS Documentul oficial il gasiti la […]

REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data 21.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ   la examenul organizat în data 21.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor            Compartiment administrativ Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj obţinut Observații 1 5651 […]

REZULTAT PROBA INTERVIU la examenul susținut în data de 20.11.2023 medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat  la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU la exmaneul susținut în data de 20.11.2023 medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat  la SAJ Bihor   Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj obţinut Observații 1 5498 42,5 RESPINS             […]

Validare dosar de înscriere având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

ANUNT Validare dosar de înscriere               Având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind […]

REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 15.11.2023 pentru postul vacant medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ                  la concursul susținut în data de 15.11.2023 pentru postul vacant medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Bihor Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj obţinut Observații 1 5498 51,6 ADMIS […]

Validare dosar de înscriere concurs pentru postul de medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat

ANUNȚ Validare dosar de înscriere               Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la SAJ Bihor conform prevederilor OMS 166/2023, Anexa I, art.5.              În urma […]

Anunț modificare a calendarului de concurs pentru postul de medic primar

Anunț modificare a calendarului de concurs pentru postul de medic primar Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în localitatea Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I 7551740, prin reprezentant legal dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de Manager interimar. Prin prezenta anunțăm modificarea calendarului de concurs după cum urmează: Proba […]

Concurs-referent de specialitate debutant – 2 posturi în cadrul serviciului Aprovizionare, Achiziţii publice, Transport, Apărare Civilă, Evidența Militară- compartiment achiziții și biroul Administrativ.

ANUNT ORGANIZARE CONCURS                      Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 și în baza Memorandumului aprobat în ședința de guvern din data de 30.06.2023 și a aprobării Ministerului Sănătății cu nr. DPSS 4148/03.07.2023, înregistrată la S.A.J. Bihor cu nr. […]

CONCURS medic primar medicină de familie-cu atestat în urgențe prespitalicești – 1 post

ANUNT ORGANIZARE CONCURS                    Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform  Ordinul Ministerului Sănătății nr. 166/2023, coroborat cu HG 1336/2022, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de medic primar medicină de familie-cu atestat în urgențe prespitalicești – 1 post în cadrul compartimentului de asistenţă medicală de […]