Anunt validarea dosarelor de inscriere post asistent medical generalist principal SSD si asistent medical generalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de asistent medical generalist principal SSD si  asistent medical generalist  PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor staţia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL SSD-SALONTA

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CIORBA ANAMARIA ADMIS
2 KURUCZ LASZLO ADMIS

ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL-STEI

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BOLEAC MADALIN SEBASTIAN ADMIS
2 JURCA LENUTA MARIOARA ADMIS
3 LUKACS AMALIA ADMIS
4 ILIE ALEXANDRU GABRIEL ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 21.04.2017 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentulor oficiale le gasiti la acest LINK