ANUNȚ validarea dosarelor de inscriere concurs economist IA în cadrul Serviciului Achiziții-Administrativ

ANUNȚ

Validarea dosarelor de înscriere

  

         Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  economist specialist grad IA în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorul candidati au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidați

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 NEGRUȚ LIVIA FLORENTINA ADMIS  
2 PUIE FLORIAN ADMIS  
3 ROGOJAN ANCA LAVINIA ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 25.06.2021 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK