Anunt validare dosare de înscriere concurs Șef Serviciu Aprovizionare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ, Pază,Protectia muncii,PSI,Evidența Militara,Aparare Civilă,Întreținere și Reparații Instalații și Clădiri în cadrul Serviciului Județean de Ambulantă Bihor conform prevederilor HG nr.286/2011,modificată și completată prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CACUCI REMUS ALEXANDRU ADMIS
2 NISTOR IOAN SEBASTIAN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 12.10.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK