ANUNȚ Validare dosar de înscriere pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II de la poziția 214 din statul de funcții aprobat la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022

ANUNȚ

Validare dosar de înscriere

  

                        Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului temporar vacant de șofer autosanitară II de la poziția 214 din statul de funcții aprobat la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

                       În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidații au fost  declarați ADMIS/RESPINS pentru a participa la concurs, în funcție de caz:

 

 

Nr.crt.

Cod Numeric Identificare Motivul Respingerii
1. 4043 ADMIS
2. 3947 ADMIS
3. 4039 ADMIS
4. 4033 ADMIS
5. 4045 ADMIS
6. 3996 ADMIS
7. 4044 ADMIS
8. 4004 ADMIS
9. 4003 ADMIS
10. 4002 ADMIS
11. 3968 ADMIS
12. 4047 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK