ANUNȚ Privind rezultatul selecției dosarelor pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

ANUNȚ

Privind rezultatul selecției dosarelor

pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Având în vedere organizarea concursului de ocupare a posturilor vacante de medic primar medicină generală/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești poziția nr. 6 din statul de funcții aprobat, medic primar medicină de familie, cu atestat urgențe prespitalicești poziția nr. 139 din statul de funcții aprobat și un porst de medic specialist medicină de familie, poziția 366 din statul de funcții aprobat al S.A.J. Bihor, conform prevederilor H.G.nr.1336/2022 a OMS166/2023, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următori candidați au fost declarați ADMIȘI pentru a participa la concurs:

Nr.crt.

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii

1.

3356

ADMIS

2.

3360

ADMIS

3.

3397

ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 11.06.2024 ora 1400 la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

PROBA SCRISĂ VA AVEA LOC ÎN DATA DE 25.06.2024, ORA 09:00.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK