ANUNȚ PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ

ANUNȚ PENTRU ORGANIZAREA EXAMENULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE FARMACIST PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, PENTRU PERSONALUL CARE A OCUPAT FĂRĂ CONCURS POSTUL DE EXECUŢIE DE FARMACIST, PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, ÎN PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

 

 

            Subscrisa Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, reprezentată legal de manager general dr. Venter Liciniu Cătălin, în conformitate cu prevederile Legii nr. 70/2022 și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1168/2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului pentru ocuparea posturilor pe perioadă nedeterminată, pentru personalul care a ocupat fără concurs posturi de execuţie, pe perioadă determinată, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic.

            La examen poate participa persoana care, în perioada stării de alertă sau a situaţiilor de risc epidemiologic şi biologic, a ocupat fără concurs postul de execuţie de farmacist, pe perioadă determinată, în conformitate cu art. 2 din OMS 1168/2022.

            Funcția pentru care se organizează acest examen este cea prevăzută în anexa nr. I a statului de funcții aprobat prevăzută la poziția 364.

 

            Data și ora până la care se poate înscrie persoana care a fost angajată pe funcția de farmacist  este 19.05.2022, ora 14:00.

            Cererea de înscriere se depune la serviciul RUNOS al SAJ Bihor – șef serviciu dl Matei Eugen. Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de tel 0259/411313 interior 205 sau 215.

            La cererea de înscriere se completează declaraţia privind consimţământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, care se primește de la serviciul RUNOS.

 

            Examenul va consta în susținerea a două probe de către participant, respectiv test scris/grilă și interviul. Testul scris/grilă se va desfășura în data de 30.05.2022 – ora 12:00, respectiv interviul se va desfășura în data de 02.06.2022- ora 10:00.

            Sunt declaraţi admişi la proba scrisă şi proba interviu candidaţii care au obţinut minimum 60 de puncte, în conformitate cu art. 17, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

             La interviu se pot prezenta doar candidații care au obținut minim 60 de puncte la testul scris/grilă, în conformitate cu art. 13, alin. 2 din regulamentul de concurs aprobat de OMS 1168/2022.

 

Tematica și bibliografia pentru examenul de farmacist.

I.Proba scrisa

 1. Hipnotice si sedative.
 2. Tranchilizante.
 3. Antidepresive.
 4. Neurotonice.
 5. Analgezice.
 6. Antitusive si expectorante.
 7. Antiasmatice.
 8. Antianginoase.
 9. Antihipertensive.
 10. Vasodilatatoare cerebrale si periferice.
 11. Medicatia venelor si capilarelor.
 12. Diuretice.
 13. Antiulceroase.
 14. Antivomitive si propulsive gastrointestinale.
 15. Antidiaretice si antiinflamatoare intestinale.
 16. Laxative-purgative si antiflatulente.
 17. Antiinflamatoare.
 18. Antibiotice si chimioterapice antimicrobiene
 19. Regimul produselor toxice si stupefiante.
 20. Exercitarea profesiei de farmacist conform Legii nr.95/2006, Titlul XIV.

 

II.PROBA INTERVIU

 1. Comentarea a 2 specialităţi farmaceutice din nomenclatorul de medicamente și produse biologice de uz uman.

 

BIBLIOGRAFIE

 1. Cristea Aurelia Nicoleta – Farmacologie generală, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, Ediția I-a, 1998/1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004 (tiraje prelungite) și Ediția a II-a, 2009.
 2. Cristea Aurelia Nicoleta (sub redacţia) – Tratat de Farmacologie, Ed. Medicală, Bucureşti, 2005 sau 2006.
 3. http://www.anm.ro/nomenclator/medicamente
 4. Memomed 2021.
 5. ***Farmacopeea Română, ediţia a X-a, Editura Medicală, Bucureşti 1993.
 6. Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 1095/2005, cu modificările și completările ulterioare.
 7. Hotărârea Guvernului României nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanțelor și preparatelor stupefiante şi psihotrope, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 18/2007, cu modificările și completările ulterioare.
 8. Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul XIV- Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea si  funcționarea Colegiului Farmaciștilor din  România, Titlul XVII- Medicamentul, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Ordinul MS 444/2019 pentru aprobarea Normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unităţilor farmaceutice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. Legea Farmaciei nr 266/2008 cu modificările și completările ulterioare.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK