ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE în data de 20.05.2024, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

   

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen, în data de 20.05.2024, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară I, în ambulanțier:

  • 3 ani vechime ca șofer autosanitară I.

 

Examenul se va desfășura în data de 20.05.2024, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

  1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Evreilor Deportați, nr .24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK