ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE din economist I, în economist IA

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

  

                 Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din economist I, în economist IA, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, în data de 22.03.2022.

 

Condiţii specifice de promovare din economist I,  în economist IA cu studii superioare de lungă durată

  • ca urmare a realizării de către salariat a vechimei de 6 ani și 6 luni în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

 Examenul se va desfășura în data de 22.03.2022, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

  1. Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice;
  2. Legea nr. 82/1991, a contabilității;
  3. OMFP 1792/2002, privind ALOP;
  4. OMFP 2634/2015, privind documentele financiar-contabile;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați, nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

    Documentul oficial il gasiti la acest LINK