ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE din economist I, în economist IA, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment aprovizionare

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 1336/2012, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din economist I, în economist IA, în cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate, compartiment aprovizionare, în data de 16.05.2024.

 

 

Condiţii specifice de promovare din economist I,  în economist IA cu studii superioare de lungă durată

  • ca urmare a realizării de către salariat a vechimei de 3 ani ca economist I, în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea.

 

Examenul se va desfășura în data de 16.05.2024, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de examen:

  1. Legea nr. 22/1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice;
  2. Ordinul 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
  3. HG 2230/1969, privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste.

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, din strada Evreilor Deportați, nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK