ANUNȚ organizare examen în vederea promovării din funcția de asistent medical generalist debutant în funcția de asistent medical generalist

ANUNȚ

 Serviciul de Ambulanță Județean Bihor, organizează în data de 03.08.2021ora 10:00, la sediul unității, str.Evreilor Deportați nr.24, Oradea, examen în vederea promovării din funcția de asistent medical generalist debutant în funcția de asistent medical generalist, pentru personalul angajat pe funcția de asistent medical generalist în cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor.

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe de interviu stabilită de comisia de examinare.

 

BIBLIOGRAFIE  PENTRU FUNCȚIA DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST

 

  1. Primul ajutor calificat, R.Arafat, Ed.MAI, București 2009

(https://ambulantabihor.ro>ghid-erc)

  1. Protocoale ERC (https://ambulantabihor.ro>ghid-erc);
  2. Ordin MS nr.1091/2006, privind aprobarea protocoalelor de transfer interclinic al pacientului critic;
  3. Ordin MS nr.1092/2006 – privind stabilirea competenţelor şi atribuţiilor echipajelor publice de intervenţie de diferite niveluri în faza prespitalicească;
  4. Ordinul nr.2011/2007 – privind unele măsuri în asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească;
  5. Ordin MS nr.2021/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
  6. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titircă;
  7. Ordin MS nr.1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale;
  8. Ghidul asistentului medical din prespital – Editura ASIDU – 2017

 Bibliografia si documentul oficial le gasiti la acest LINK