REZULTATE DOSARE CONCURS referent de specialitate debutant cu studii superioare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

 

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  referent de specialitate debutant cu studii superioare   în cadrul Serviciului RUNOS la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următoriil candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod  Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 540 ADMIS
2 582 ADMIS
3 649 RESPINS HG.1336/2022,art.16 și lit.B din anunțul de concurs-lipsa condiții specifice
4 654 ADMIS
5 656 ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 07.02.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

           

Preşedintele comisiei de concurs:

             Jr.Matei Eugen

  Secretar: Ref.Hălmăgean Mărioara

Documentul oficial si formularul de inscriere le gasiti la acest LINK