Anunt organizare concurs medic specialist medicina de familie si medic medicină generală, cu aviz de liberă practică

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind  organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic din unitatile sanitare publice, Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor organizeză concurs pentru ocuparea a două posturi de medic la substația Marghita, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

–    1  post de medic specialist medicina de familie;

–    1  post de medic medicină generală, cu aviz de liberă practică.

 

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului de Ambulanta  Judetean  Bihor din Oradea, str. Sucevei, nr. 24.

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

– cerere în care se menționeaza postul pentru care dorește să concureze;

– copie xerox de diploma de medic și adeverinta / ceritificat de confirmare în gradul profesional;

– copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

– dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicata una din sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordinul nr. 869/09.07.2015

– cazierul judiciar;

– certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

– chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei și se achita la caseria unitatii.

 Dosarele de înscriere la concurs se vor  depune  la sediul instituţiei din str. Sucevei, nr. 24, localitatea  Oradea, judetul Bihor, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului la sediul unității, mai exact în perioada 23.06.2017-07.07.2017, între orele 12-14.

Tematica și bibliografia se pot consulta pe www.ms.ro, sectiunea Informare –Tematici. Relaţii suplimentare  la telefon 0259/411313- int 215.

Persoanele care vor fi desemnate câștigătoare la concursul organizat și dețin atestat de medicină de urgență prespitalicească se vor încadra în compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat, iar în situația în care persoanele declarate câștigătoare nu dețin atestat de medicină de urgență prespitalicească se vor încadra în  compartimentul de consultații de urgență și transport sanitar neasistat.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK