Anunt organizare concurs farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

          În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic/farmacist din unitățile sanitare publice, Serviciul de Ambulanță Județean Bihor organizeză concurs pentru ocuparea a unui post de farmacist la stația central Oradea, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

– 1 post de farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă.

               Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului de Ambulanta Judetean Bihor din Oradea, str. Sucevei, nr. 24.
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cerere în care se menționeaza postul pentru care dorește să concureze;
– copie xerox după diploma de farmacist;
– copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
– dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordinul nr. 869/09.07.2015.
– cazierul judiciar;
– certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;
– chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei, conform OMS 869/2015 și se achita la caseria unitatii.

                 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul instituţiei din str. Sucevei, nr. 24, localitatea Oradea, judetul Bihor, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului la sediul unității, mai exact în perioada 08.10.2019-23.10.2019, între orele 12-14.
Tematica și bibliografia se pot consulta pe www.ms.ro, sectiunea Informare –Tematici, precum și pe site-ul SAJ Bihor www.ambulantabihor.ro, secțiunea concursuri/angajări. Relaţii suplimentare la telefon 0259/411313- int 215.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK, iar bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK