Anunta validarea dosarelor de înscriere concursul de asistent medical generalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor staţia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

Nr.crt.  

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BALOGH ZOLTAN ADMIS
2 BODI VASILE ADMIS
3 FLORINCUȚA ANA-MARIA ADMIS
4 GROZA MARIOARA CRISTINA ADMIS
5 KURUCZ LASZLO ADMIS
6 LACZIKO KRISZTIAN BELA ADMIS
7 LUKACS AMALIA ADMIS
8 MARAN NICANOR IOAN ADMIS
9 MEKERES GABRIEL MIHAI ADMIS
10 MUȘAT HARAGOȘ ALINA FLORINA ADMIS
11 PETER CRISTIAN DAVID ADMIS
12 SIGHIARTĂU SANDU VASILE ADMIS
13 STIUBEA ELENA ADMIS
14 URSUȚ IONUȚ MIRCEA ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 14.06.2018 ora 1500 la sediul unității,

Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK