Anunț modicare a calendarului la concursul pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Anunț modicare a calendarului la concursul pentru posturile vacante de medic primar – medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești, medic primar medicină generală adulți/medicină de familie, cu atestat în urgențe prespitalicești și de medic specialist – medicină de familie

Subscrisa Serviciul De Ambulanţă Judeţean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str.Evreilor Deportați, nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr.Venter Liciniu Catalin, în calitate de Manager General Interimar,

Prin prezenta anunțăm modificarea calendarului de concurs după cum urmează:

– Proba scrisă: 25.06.2024, ora 09:00;

– Afișarea rezultate la proba scrisă: 26.06.2024, ora 12:00;

– Proba practică: 27.06.2024, ora 12:00;

– Afișare rezultate proba practică: 27.06.2024, ora 15:00;

– Afișare rezultate finale: 28.06.2024, ora 12:00;

– Depunerea contestațiilor la rezultatele finale: 01.07.2024, ora 12:00;

– Soluționarea contestațiilor la rezultatele finale și comunicarea rezultatelor: 02.07.2024, ora 15:00

Documentul oficial il gasiti la acest LINK