Validare dosare concurs șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Aleșd

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

      In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

 Substația Aleșd

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BAIȚAR FRANCISC ADMIS
2 BELEA MIREL IOAN ADMIS
3 BUMB DANIEL ADMIS
4 CABA LEONTIN FLORIN ADMIS
5 CABA PETRU FLORIN ADMIS
6 CSADI MIHAI ADMIS
7 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN ADMIS
8 FRANCIAC IOAN ADMIS
9 KOBORDAN DOREL ADMIS
10 IEREMIAȘ IOSIF ADMIS
11 IVAN IOAN ADRIAN ADMIS
12 PALĂ PETRE IULIAN ADMIS
13 MANEA DUMITRU ADMIS
14 MARCON ADRIAN HORAȚIU ADMIS
15 OCHIȘ DOREL ADMIS
16 TEUȘDE IACOB NICOLAE ADMIS
17 BORZ PETRU VALENTIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017
18 DUCA DORIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017
19 URAM MARIAN ANDREI RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE-ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

 Contestațiile se pot depune până la data de 10.05.2017 ora 14.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentelor oficiale le gasiti la acest LINK