REZULTAT FINAL  la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II – substația Beiuș

REZULTAT FINAL 

la concursul pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II – substația Beiuș

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Punctaj probă scrisă

 

Punctaj probă practică

 

Punctaj probă interviu

 

Punctaj Total

 

Admis/ Respins

1. 4039 83p. 89,16p. 95p. 89,05 Admis
2. 4003 65p. 56,16p. 75p. 65,38 Respins
3. 4004 49p. Respins Respins Respins Respins
4. 4043 25p. Respins Respins Respins Respins
5. 4045 20p. Respins Respins Respins Respins
6. 4047 15p. Respins Respins Respins Respins
7. 4044 14p. Respins Respins Respins Respins
8. 3947 12p. Respins Respins Respins Respins
9. 4002 10p. Respins Respins Respins Respins
10. 3968 9p. Respins Respins Respins Respins
11. 3996 5p. Respins Respins Respins Respins
12. 4033 Absent Respins Respins Respins Respins

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU la concursul susținut în data de 18.07.2024 pentru postul temporar vacant de ;oferu autosanitară II – substația Beiuș

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA DE INTERVIU

                 la concursul susținut în data de 18.07.2024 pentru postul temporar vacant de ;oferu autosanitară II – substația Beiuș

 

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
4039 95p. ADMIS
4003 75p. ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 19.07.2024  ora 1500  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

               Rezultatele finale se afișează în data de 23.07.2024 ora 15:00.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ la concursul susținut în data de 15.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II  – substația Beiuș

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA PRACTICĂ

                 la concursul susținut în data de 15.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II  – substația Beiuș

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
4039 89.16 p ADMIS
4003 56,16 p ADMIS

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 16.07.2024  ora 1500  la sediul unității, sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

               Proba interviu se va desfășura în data de 18.07.2024 ora 10:00, la sediul S.A.J.  Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 09.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II la S.A.J. Bihor – substația Beiuș

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATUL LA PROBA SCRISĂ

                 la concursul susținut în data de 09.07.2024 pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II la S.A.J. Bihor – substația Beiuș

Pentru a fi declarat ADMIS la această probă, punctajul obținut trebuie să fie de minim 50 de puncte.

 

Cod Numeric Identificare Punctaj Admis/ Respins
4043 25p. RESPINS
3947 12p. RESPINS
4039 83p. ADMIS
4033 ABSENT RESPINS
4045 20p. RESPINS
3996 5p. RESPINS
4004 49p. RESPINS
4044 14p. RESPINS
4003 65p. ADMIS
4002 10p. RESPINS
3968 9p. RESPINS
4047 15p. RESPINS

 

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor, respectiv până la data de 11.07.2024  ora 1200  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

               Proba practică se va desfășura în data de 15.07.2024, de la ora 10:00, la sediul S.A.J.  Bihor, din Oradea, str. Evreilor Deportați.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ Validare dosar de înscriere pentru postul temporar vacant de șofer autosanitară II de la poziția 214 din statul de funcții aprobat la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022

ANUNȚ

Validare dosar de înscriere

  

                        Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului temporar vacant de șofer autosanitară II de la poziția 214 din statul de funcții aprobat la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

                       În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidații au fost  declarați ADMIS/RESPINS pentru a participa la concurs, în funcție de caz:

 

 

Nr.crt.

Cod Numeric Identificare Motivul Respingerii
1. 4043 ADMIS
2. 3947 ADMIS
3. 4039 ADMIS
4. 4033 ADMIS
5. 4045 ADMIS
6. 3996 ADMIS
7. 4044 ADMIS
8. 4004 ADMIS
9. 4003 ADMIS
10. 4002 ADMIS
11. 3968 ADMIS
12. 4047 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK