Salarii 2023

Venituri nete salariale DECEMBRIE 2022

Venituri nete salariale NOIEMBRIE 2022

Venituri nete salariale OCTOMBRIE 2022

Venituri nete salariale SEPTEMBRIE 2022

Venituri nete salariale AUGUST 2022

Venituri nete salariale IULIE 2022

Venituri nete salariale IUNIE 2022

Venituri nete salariale MAI 2022

Venituri nete salariale APRILIE 2023

Venituri nete salariale MARTIE 2023

Venituri nete salariale FEBRUARIE 2023

Venituri nete salariale IANUARIE 2023

REZULTAT FINAL la concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

 

 

Compartiment administrativ

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

5651  

74

 

89,66

81,83 ADMIS
2 5708 58 92 75 RESPINS

 

Compartiment achiziții publice

NrCrt Cod numeric de identificare Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

5737

 

58

 

99

 

78,50

ADMIS
2 5761 14,5 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul susținut în data de 24.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la concursul susținut în data de 24.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

 

Compartiment administrativ

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5651 89,66 ADMIS
2 5708 92 ADMIS

 

Compartiment achiziții publice

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5737 99 ADMIS

 

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv pînă la data de  27.11.2023  ora 1400 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE conducători autosanitară la funcția superioară

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

                  Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Evreilor Deportați, nr. 24, conform HG nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 07.12.2023, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară I, în ambulanțier:

  • 3 ani vechime ca șofer autosanitară I.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II, în șofer autosanitară I:

  • 3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

 

 

Examenul se va desfășura în data de 07.12.2023, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

  1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
  2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
  3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

 

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor de pe strada Evreilor Deportați, nr .24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

    

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT FINAL la examenul susținut pentru postul vacant de medic primar medicină de familie –  cu atestat în urgenețe prespitalicești la SAJ Bihor

REZULTAT FINAL 

la examenul susținut pentru postul vacant de medic primar medicină de familie –  cu atestat în urgenețe prespitalicești la SAJ Bihor

 

 

Nr. crt. Cod numeric de identificare Punctaj obținut la proba scrisă Punctaj obținut la proba practică Punctaj Final Observații
1. 5498 51,6 42,5 47,05 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la examenul organizat în data 21.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

 

la examenul organizat în data 21.11.2023 pentru ocuparea posturilor vacante de referent de specialitate debutant cu studii superioare -compartiment achizitii publice și biroul administrativ din cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară al SAJ Bihor

           Compartiment administrativ

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5651 74 ADMIS
2 5708 58 ADMIS

       Compartiment achiziții publice

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5737 58 ADMIS
2 5761 14,5 RESPINS

 

          Contestaţie la proba scrisă se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului respectiv până la data de  23.11.2023  ora 1000 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA INTERVIU la examenul susținut în data de 20.11.2023 medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat  la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA INTERVIU

la exmaneul susținut în data de 20.11.2023 medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat  la SAJ Bihor

 

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5498 42,5 RESPINS
       
       
       

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în  termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de  21.11.2023  ora 1500 la sediul unității sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Validare dosar de înscriere având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice

ANUNT

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a două posturi vacante de  referent de specialitate debutant cu studii superioare în cadrul Serviciului Aprovizionare, Achiziții publice, Transport, Apărare civilă, Evidența militară: compartiment achizitii publice și biroul administrativ la SAJ Bihor conform prevederilor H.G.nr.1336/2022  pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sector bugetar plătit din fonduri publice.

În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

Compartiment administrativ

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Evaluare Dosar

Motivul Respingerii
1 5651 ADMIS  
2 5708 ADMIS  

 

Compartiment achiziții

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

 

Evaluare Dosar

Motivul Respingerii
1 5737 ADMIS  
2 5761 ADMIS  
3 5786 RESPINS Lipsă condiții specifice conform Anunț Concurs lit.B1

 

         Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea

rezultatelor respectiv până la data de 17.11.2023  ora 1400  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ la concursul susținut în data de 15.11.2023 pentru postul vacant medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

                 la concursul susținut în data de 15.11.2023 pentru postul vacant medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la Serviciul de Ambulanţă  Judeţean Bihor

Nr. Crt. Cod Numeric Identificare Punctaj

obţinut

Observații
1 5498 51,6 ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Validare dosar de înscriere concurs pentru postul de medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat

ANUNȚ

Validare dosar de înscriere

 

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  medic primar medicină de familie – cu atestat în urgențe prespitalicești, în cadrul compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat la SAJ Bihor conform prevederilor OMS 166/2023, Anexa I, art.5.

 

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat ADMIS pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Cod Numeric Identificare

Evaluare Dosar Motivul Respingerii
1 5498 ADMIS

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor respectiv până la data de 09.11.2023  ora 1200  la sediul unității,sau la adresa de e-mail concurs@ambulantabihor.ro.

 

    

Preşedintele comisiei de concurs:

Dr. Lupeanu Adela – medic primar

 

Membri : Dr. Harapu Simona – medic primar

Dr. Boțcău Emil – medic primar, reprezentant al Colegiului Medicilor Bihor

Dr. Moraru Alina – medic primar, reprezentant al Colegiului Medicilor Bihor

Observator OSAB Bihor: Amb. Harapu Marius

 

 

Documentul oficial il gasiti la acest LINK