VALIDARE DOSARE CONCURS posturi specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Asistent șef

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

GENCSI LASZLO

 

ADMIS ___________________________

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 17.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

 

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director economic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

CACUCI REMUS ALEXANDRU

 

ADMIS ___________________________
2 PINTEA GHEORGHE RESPINS Art.4,alin3,pct.b
3 SABAU-POPA LIVIU-MIHAI RESPINS Art.4,alin3,pct.b

 

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 18.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director medical

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

BONDAR IOSIF TIBERIU

 

ADMIS ___________________________
2 BUCIUMAN NICU DANIEL ADMIS __________________
3 SZABO EDIT ADMIS ___________________

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 17.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director tehnic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

STÂNGĂ ADRIAN

 

ADMIS ___________________________

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 17.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

 Documentele oficiale le gasiti la acest LINK 

 

REZULTATE FINALE CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU  POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

SUBSTAȚIILE  MARGHITA, SĂCUIENI, SALONTA

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 KURUCZ LASZLO 72,50 82,50 100,00 85,00 ADMIS
2 MOCANU SERGIU ANDREI 66,00 81,37 100,00 82,45 ADMIS
3 COSTEA DANIELA CRISTINA 71,00 64,37 100,00 78,45 ADMIS
4 MARAN DINA TABITA 63,00 64,37 100,00 75,79 RESPINS
5 LUKACS AMALIA 51,50 62,75 100,00 71,41 RESPINS
6 CHIRODEA AGNETA EMILIA 64,00 42,50 RESPINS
7 PALFI HUNOR JENO 53.50 46,37 RESPINS
8 POP FLORENTINA 52,00 48,37 RESPINS
9 BALOGH ZOLTAN 47,00 RESPINS
10 TURCUȘ VASILE RADU 44,50 RESPINS
11 SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA 42,50 RESPINS
12 CHIOREAN MARIA FLORICA 41.00 RESPINS
13 ȚOCA BOGDAN FLORIN 39,50 RESPINS
14 PERE DAVID BENIAMIN 33,50 RESPINS
15 SAICU FLORIN 33.50 RESPINS
16 CANTA IULIANA FLORINA 33,00 RESPINS
17 BALOGH BEATA KATALIN 31,00 RESPINS
18 MĂLAN NELIA GEORGIANA 31,00 RESPINS
19 BOZDOG PETRU ANDREI 27,50 RESPINS
20 ROTAR SERGIU VIOREL 25,50 RESPINS
21 STIUBE DANA MARGARETA 15.50 RESPINS
22 BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA 08,50 RESPINS
23 PIRTEA ALEXANDRA 06.00 RESPINS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru funcţia  vacanta de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIILE MARGHITA, SĂCUIENI, SALONTA

 

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Obsevatii
1 KURUCZ LASZLO 100,00  
2 MOCANU SERGIU ANDREI 100,00  
3 COSTEA DANIELA CRISTINA 100,00  
4 MARAN DINA TABITA 100,00  
5 LUKACS AMALIA 100,00  

Contestație la proba de interviu se poate depune până la data de 11.07.2019 ora 1400 la sediul unității, serviciul RUNOS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

REZULTAT PROBA PRACTICA

pentru funcţia vacanta de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIILE MARGHITA, SĂCUIENI, SALONTA

 

Nr. crt. CANDIDAT PUNCTAJ OBSERVATII

 

1 KURUCZ LASZLO 82,50 ADMIS
2 MOCANU SERGIU ANDREI 81,37 ADMIS
3 COSTEA DANIELA CRISTINA 64,37 ADMIS
4 MARAN DINA TABITA 64,37 ADMIS
5 LUKACS AMALIA 62,75 ADMIS
6 POP FLORENTINA 48,37 RESPINS
7 PALFI HUNOR JENO 46,37 RESPINS
8 CHIRODEA AGNETA EMILIA 42,50 RESPINS

Contestație la proba practică se poate depune până la data de 05.07.2019 ora 1400, la sediul unității, serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK