Rezultate finale concurs funcţia de asistent medical generalist debutant PL

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU POSTUL VACANT DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT PL

SUBSTAȚIA SACUIENI

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 LACZIKO KRISZTIAN BELA 93,24 85,33 96,25 91,60 ADMIS
2 CAVASDAN ANAMARIA 79,92 72,81 87,00 79,91 RESPINS
3 JURCA CRINA NICOLETA 76,59 18,30 …….. …….. RESPINS
4 MALAN NELIA GEORGETA ……. …….. …….. …….. ABSENT

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa concurs post vacant de Șef Serviciu Miscare si Exploatare la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut in data de 07.11.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu Miscare si Exploatare la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 STANGA ADRIAN 92,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 09.11.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Rezultat proba scrisa concurs post vacant de Șef Birou Administrativ SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut in data de 07.11.2016 pentru postul  vacant de Șef Birou Administrativ SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 Porumb Irina 92,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 09.11.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii, serviciu RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validarea dosarelor de înscriere concurs post de Șef serviciu financiar contabilitate

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului  de conducere vacant de  Șef serviciu financiar contabilitate în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CRAINIC FELICIA ADMIS
2 HALAS ANA LENUTA ADMIS
3 LERINT SIMONA PETRONELA ADMIS
4 TIȘE IOANA MARGARETA RESPINS LIPSA CONDITII SPECIFICE

Contestațiile se pot depune în data de 09.11.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu concurs funcţia de asistent medical generalist debutant PL

REZULTATE PROBA DE INTERVIU

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist debutant PL

     SUBSTAȚIA SACUIENI

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Rezultat final
1 LACZIKO KRISZTIAN BELA 96,25 ADMIS
2 CAVASDAN ANAMARIA 87,00 ADMIS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de 07.11.2016  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate  în data de 09.11.2016.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validarea dosarelor de înscriere concurs post de sef serviciu miscare si exploatare auto

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului  de conducere vacant de  Șef Serviciu miscare si exploatare auto în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 GURAU SILVIU COSTEL RESPINS LIPSA CONDITII SPECIFICE
2 STÂNGĂ ADRIAN ADMIS
3 TIUGEA DORIN GHEORGHE RESPINS LIPSA CONDITII SPECIFICE

Contestațiile se pot depune până la data de 02.11.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Validarea dosarelor de înscriere concurs post de sef birou administrativ

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

             Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  Sef Birou administrativ în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarului de înscriere, următorul candidat a fost declarat admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 PORUMB IRINA ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 02.11.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK