REZULTAT CONTESTAȚIE la proba  de validare a dosarelor pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT CONTESTAȚIE la proba  de validare a dosarelor pentru posturile vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor     Stația Oradea   Nr.crt.   Candidat Evaluare Dosar Observații 1 Orboi Nicolae RESPINS Lipsă dovadă vechime în specialitate – șofer profesionist, conform O.M.S. nr. 1470/2011, cu modificarile si completarile ulterioare Lipsă diplomă/certificat/adeverință de absolvire a […]

REZULTATE  FINALE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC – S.A.J. BIHOR

REZULTATE  FINALE PENTRU POSTUL DE DIRECTOR ECONOMIC – S.A.J. BIHOR   NrCrt Candidați Punctaj probă scrisă Punctaj probă proiect management Punctaj probă interviu de selecție Punctaj final Notă finală Observații 1 LERINȚ SIMONA PETRONELA 100,00 79,83 89,13 89,65 8,96 ADMIS 2 PINTEA GHEORGHE 88,00 73,83 81,40 81,07 8,10 RESPINS 3 NISTOR SEBASTIAN 84,00 ABSENT – […]

REZULTAT PROBĂ susținere interviu de selecție pentru ocuparea postului de Director Economic la  SAJ Bihor

REZULTAT PROBĂ susținere interviu de selecție     Nr.crt.   Candidat Punctaj acordat Observații 1 LERINT SIMONA PETRONELA 89.13 ADMIS 2 PINTEA GHEORGHE 81.40 ADMIS     Documentul oficial il gasiti la acest LINK

 REZULTAT PROBĂ susținere proiect de management pentru ocuparea postului de Director Economic la  SAJ Bihor

 REZULTAT PROBĂ susținere proiect de management     Nr.crt.   Candidat Punctaj acordat Observații 1 Lerinț Simona Petronela 79,83 ADMIS 2 Pintea Gheorghe 73,83 ADMIS 3 Nistor Sebastian – ABSENT     Documentul oficial il gasiti la acest LINK

REZULTAT PROBA SCRISĂ La concursul susținut în data de 21.02.2022 pentru ocuparea postului de Director Economic la  SAJ Bihor

REZULTAT PROBA SCRISĂ La concursul susținut în data de 21.02.2022 pentru ocuparea postului de Director Economic la  SAJ Bihor     Nr.crt.   Candidat Punctaj acordat Observații 1 Lerint Simona Petronela 100,00 ADMIS 2 Pintea Gheorghe 88,00 ADMIS 3 Nistor Sebastian 84,00 ADMIS       Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Informare

Informare                    În atenția candidaților înscriși pentru a participa la concursul de director economic – proba scrisă, din motive obiective se amână cu o oră desfășurarea acestei probe.     Documentul oficial il gasiti la acest LINK

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS

ANUNȚ PRIVIND MODIFICAREA CALENDARULUI DE CONCURS             Subscrisa Serviciul de Ambulanţă Județean Bihor, cu sediul în loc. Oradea, str. Evreilor Deportați nr. 24, jud. Bihor, având C.U.I. 7551740, prin reprezentantul legal Dr. Venter Liciniu Cătălin, în calitate de  Manager general interimar, prin prezenta, în conformitate cu prevederile legale ale OMS 157/2019, face următorul anunț: […]

REZULTAT CONTESTAȚIE Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic

REZULTAT CONTESTAȚIE Validare dosar de înscriere pentru concursul de director economic      Nr.crt.   Candidat Evaluare dosar Motivul respingerii 1       Sabău Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime în specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, pct.b                                       […]

TABEL NOMINAL cu stabilirea candidaţilor declarați ,,ADMIS/RESPINS” pentru funcţia de Director economic

TABEL NOMINAL cu stabilirea candidaţilor declaraţi „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director economic   Nr. crt. Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii   1   Lerint Simona Petronela   ADMIS ___________________________ 2 Nistor Sebastian ADMIS ____________________________ 3 Pintea Gheorghe ADMIS ____________________________ 4 Sabau Popa Liviu Mihai RESPINS Lipsă vechime in specialitatea studiilor conf.Ordin MS art.4,alin.3, […]

LISTA CANDIDAȚILOR ADMISI PENTRU CONCURS 1(unu) POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II PENTRU STAȚIA ORADEA LA INTERVIUL DIN DATA DE 09.11.2021 ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI  PENTRU 1(unu) POST DE ȘOFER AUTOSANITARĂ II PENTRU STAȚIA ORADEA LA INTERVIUL DIN DATA DE 09.11.2021 ANGAJARE FĂRĂ CONCURS PE PERIOADA STĂRII DE ALERTĂ    Nr.crt. Candidat Admis / Respins pentru interviu Observatii 1 BÂRTAN SERGIU LUCIAN RESPINS Lipsă dovadă vechime de 3 ani șofer profesionist 2 CMECIU SERGIU IONUȚ RESPINS Lipsă […]