VALIDARE DOSARE CONCURS posturi specifice din cadrul comitetului director de director medical, director economic, director tehnic și asistent șef

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Asistent șef

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

GENCSI LASZLO

 

ADMIS ___________________________

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 17.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

 

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director economic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

CACUCI REMUS ALEXANDRU

 

ADMIS ___________________________
2 PINTEA GHEORGHE RESPINS Art.4,alin3,pct.b
3 SABAU-POPA LIVIU-MIHAI RESPINS Art.4,alin3,pct.b

 

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 18.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director medical

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

BONDAR IOSIF TIBERIU

 

ADMIS ___________________________
2 BUCIUMAN NICU DANIEL ADMIS __________________
3 SZABO EDIT ADMIS ___________________

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 17.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

TABEL NOMINAL

cu stabilirea candidatului declarat „ADMIS/RESPINS”pentru funcţia de Director tehnic

 

Nr.

crt.

Numele şi prenumele candidatului Evaluare dosar Motivul respingerii
 

1

 

STÂNGĂ ADRIAN

 

ADMIS ___________________________

Contestațiile se pot depune până la data de  18.07.2019 ora 17.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 

 Documentele oficiale le gasiti la acest LINK 

 

REZULTATE FINALE CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

CENTRALIZATOR NOMINAL A REZULTATELOR 

PENTRU  POSTURILE VACANTE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PL

SUBSTAȚIILE  MARGHITA, SĂCUIENI, SALONTA

NrCrt Candidati Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 KURUCZ LASZLO 72,50 82,50 100,00 85,00 ADMIS
2 MOCANU SERGIU ANDREI 66,00 81,37 100,00 82,45 ADMIS
3 COSTEA DANIELA CRISTINA 71,00 64,37 100,00 78,45 ADMIS
4 MARAN DINA TABITA 63,00 64,37 100,00 75,79 RESPINS
5 LUKACS AMALIA 51,50 62,75 100,00 71,41 RESPINS
6 CHIRODEA AGNETA EMILIA 64,00 42,50 RESPINS
7 PALFI HUNOR JENO 53.50 46,37 RESPINS
8 POP FLORENTINA 52,00 48,37 RESPINS
9 BALOGH ZOLTAN 47,00 RESPINS
10 TURCUȘ VASILE RADU 44,50 RESPINS
11 SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA 42,50 RESPINS
12 CHIOREAN MARIA FLORICA 41.00 RESPINS
13 ȚOCA BOGDAN FLORIN 39,50 RESPINS
14 PERE DAVID BENIAMIN 33,50 RESPINS
15 SAICU FLORIN 33.50 RESPINS
16 CANTA IULIANA FLORINA 33,00 RESPINS
17 BALOGH BEATA KATALIN 31,00 RESPINS
18 MĂLAN NELIA GEORGIANA 31,00 RESPINS
19 BOZDOG PETRU ANDREI 27,50 RESPINS
20 ROTAR SERGIU VIOREL 25,50 RESPINS
21 STIUBE DANA MARGARETA 15.50 RESPINS
22 BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA 08,50 RESPINS
23 PIRTEA ALEXANDRA 06.00 RESPINS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA INTERVIU CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

REZULTAT PROBA INTERVIU

pentru funcţia  vacanta de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIILE MARGHITA, SĂCUIENI, SALONTA

 

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Obsevatii
1 KURUCZ LASZLO 100,00  
2 MOCANU SERGIU ANDREI 100,00  
3 COSTEA DANIELA CRISTINA 100,00  
4 MARAN DINA TABITA 100,00  
5 LUKACS AMALIA 100,00  

Contestație la proba de interviu se poate depune până la data de 11.07.2019 ora 1400 la sediul unității, serviciul RUNOS

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA PRACTICA CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

REZULTAT PROBA PRACTICA

pentru funcţia vacanta de asistent medical generalist cu vechime de 6 luni

SUBSTATIILE MARGHITA, SĂCUIENI, SALONTA

 

Nr. crt. CANDIDAT PUNCTAJ OBSERVATII

 

1 KURUCZ LASZLO 82,50 ADMIS
2 MOCANU SERGIU ANDREI 81,37 ADMIS
3 COSTEA DANIELA CRISTINA 64,37 ADMIS
4 MARAN DINA TABITA 64,37 ADMIS
5 LUKACS AMALIA 62,75 ADMIS
6 POP FLORENTINA 48,37 RESPINS
7 PALFI HUNOR JENO 46,37 RESPINS
8 CHIRODEA AGNETA EMILIA 42,50 RESPINS

Contestație la proba practică se poate depune până la data de 05.07.2019 ora 1400, la sediul unității, serviciul RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTATE PROBA SCRISĂ CONCURS asistent medical generalist cu 6 luni vechime

REZULTATE PROBA SCRISĂ

Obţinute de candidaţi pentru funcţia de asistent medical generalist cu 6 luni vechime

Substațiile Marghita, Săcuieni, Salonta

Nr. crt.

Candidat

Punctaj

obţinut

Observații

1

KURUCZ LASZLO

72,50

ADMIS

2

COSTEA DANIELA CRISTINA

71,00

ADMIS

3

MOCANU SERGIU ANDREI

66,00

ADMIS

4

CHIRODEA AGNETA EMILIA

64,00

ADMIS

5

MARAN DINA TABITA

63,00

ADMIS

6

PALFI HUNOR JENO

53.50

ADMIS

7

POP FLORENTINA

52,00

ADMIS

8

LUKACS AMALIA

51,50

ADMIS

9

BALOGH ZOLTAN

47,00

RESPINS

10

TURCUȘ VASILE RADU

44,50

RESPINS

11

SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA

42,50

RESPINS

12

CHIOREAN MARIA FLORICA

41.00

RESPINS

13

ȚOCA BOGDAN FLORIN

39,50

RESPINS

14

PERE DAVID BENIAMIN

33,50

RESPINS

15

SAICU FLORIN

33.50

RESPINS

16

CANTA IULIANA FLORINA

33,00

RESPINS

17

BALOGH BEATA KATALIN

31,00

RESPINS

18

MĂLAN NELIA GEORGIANA

31,00

RESPINS

19

BOZDOG PETRU ANDREI

27,50

RESPINS

20

ROTAR SERGIU VIOREL

25,50

RESPINS

21

STIUBE DANA MARGARETA

15.50

RESPINS

22

BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA

08,50

RESPINS

23

PIRTEA ALEXANDRA

06.00

RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 01.07.2019 ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validarea dosarelor de înscriere CONCURS ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU 6 LUNI VECHIME

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judetean Bihor substatiile Marghita, Salonta, Săcuieni, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt. Candidat Evaluare dosar Motivul respingerii
1 ALB TAMARA LAVINIA ADMIS
2 BALOGH BEATA KATALIN ADMIS
3 BALOGH ZOLTAN ADMIS
4 BRINDEA MĂDĂLINA CORNELIA ADMIS
5 BOZDOG PETRU ANDREI ADMIS
6 CANTA IULIANA FLORINA ADMIS
7 CHEȚAN RAUL VLAD ADMIS
8 CHIOREAN MARIA FLORICA ADMIS
9 CHIRODEA AGNETA EMILIA ADMIS
10 COSTEA DANIELA CRISTINA ADMIS
11 HAVAȘI MONICA EVA RESPINS Lispsă dovadă vechime
12 GYORGY CARMEN ANDREEA RESPINS Dosar incomplet
13 KURUCZ LASZLO ADMIS
14 LUKACS AMALIA ADMIS
15 MĂLAN NELIA GEORGIANA ADMIS
16 MARAN DINA TABITA ADMIS
17 MOCAN SERGIU ANDREI ADMIS
18 PALFI HUNOR JENO ADMIS
19 PERE DAVID BENIAMIN ADMIS
20 PIRTEA ALEXANDRA ADMIS
21 POP FLORENTINA ADMIS
22 ROTAR SERGIU VIOREL ADMIS
23 SAICU FLORIN ADMIS
24 STIUBE DANA MARGARETA ADMIS
25 SILAGHI ALUNIȚA LAVINIA ADMIS
26 ȚOCA BOGDAN FLORIN ADMIS
27 TURCUȘ VASILE RADU ADMIS
28 VARI ANAMARIA RESPINS Lispsă dovadă vechime

Contestațiile se pot depune până la data de 20.06.2019 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Preşedintele comisiei de concurs: Dr. Harapu Simona

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT FINAL CONCURS ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

REZULTATE  FINALE

PENTRU POSTURILE DE ŞOFER AUTOSANITARĂ II – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 DORNAUER FRANCISC 96,00 95,58 98,00 96,53 ADMIS
2 LEUCE IOAN GELU 92,00 94,67 92,33 93,00 ADMIS
3 CABA LEONTIN FLORIN 57,00 82,50 71,66 70,39 RESPINS
4 TAUT PAUL DANIEL 74,00 59,67 75,00 69,56 RESPINS
5 NAGY ATTILA 54,50 52,00 62,00 56,17 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

REZULTAT PROBA INTERVIU CONCURS ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut în data de 21.02.2019 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Biho

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 DORNAUER FRANCISC 98,00 ADMIS
2 LEUCE IOAN GELU 92,33 ADMIS
3 TAUT PAUL DANIEL 75,00 ADMIS
4 CABA LEONTIN FLORIN 71,67 ADMIS
5 NAGY ATTILA 62,00 ADMIS

          Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de  25.02.2019            ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti laacest LINK 

REZULTAT PROBA PRACTICA CONCURS ȘOFER AUTOSANITARĂ II LA STAȚIA ORADEA ȘI SALONTA

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 DORNAUER FRANCISC 98,00 ADMIS
2 CABA LEONTIN FLORIN 96,33 ADMIS
3 LEUCE IOAN GELU 95,66 ADMIS
4 NAGY ATTILA 93,00 ADMIS
5 TĂUT PAUL DANIEL 79,66 ADMIS
6 CORNEA ADRIAN ABSENT RESPINS

         Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 19.02.2019 ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti laacest LINK 

REZULTAT FINAL CONCURS POST STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT

REZULTATE  FINALE 

PENTRU POSTUL DE STATISTICIAN MEDICAL DEBUTANT – LA S.A.J. BIHOR

NrCrt Candidați Punctaj proba scrisă Punctaj

proba practică

Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
1 NOGHIȚĂ ANCA DIANA 87,50 100,00 95,00 94,17 ADMIS
2 NICODIN MONICA FLORICA 87,50 88,00 95,00 90,17 RESPINS
3 MATIU ANDREA 87,50 72,50 95,00 85,00 RESPINS
4 BILA LAVINIA RALUCA 67,50 77,00 90,00 78,17 RESPINS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK