Validare dosare concurs medic specialist medicina de familie si medic medicină generală, cu aviz de liberă practică

SITUATIE PRIVIND DOSARELE PENTRU CONCURSUL DE MEDIC MEDICINA GENERALA SI MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE

MEDIC MEDICINA GENERALA

Nr. Crt. Candidat Observații
1 CIOARA LEONTINA CLARA ADMIS

MEDIC SPECIALIST MEDICINA DE FAMILIE

Nr. Crt. Candidat Observații
1 CADAR LAURA ADMIS
2 MICLEAN DORINA CLAUDIA ADMIS
3 PERIANU DAN MIRCEA ADMIS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs asistent medical generalist PL

REZULTAT PROBA SCRISĂ

pentru postul temporar vacant de asistent medical generalist PL

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 KURUCZ LASZLO 100 ADMIS
2 SFERLE DANIEL FLORIN 45 RESPINS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 07.07.2017  ora 1500, la sediul unităţii, serviciu RUNOS

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs postului temporar vacant sofer autosanitara II

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut în data de 05.07.2017 pentru ocuparea postului temporar vacant de șofer autosanitară II la Stația Oradea – SAJ Bihor

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 DORNAUER FRANCISC 79,00 ADMIS
2 MANEA ADRIAN 61,00 ADMIS
3 BELEA MIREL IOAN ABSENT

Contestaţie la proba scrisă se poate depune până la data de 07.07.2017 ora 15,00, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Rezultat final concurs auditor public intern gradul I

REZULTAT FINAL 

PENTRU POSTUL VACANT DE AUDITOR INTERN GRADUL I LA SAJ BIHOR

NrCrt Candidat Punctaj proba scrisă Punctaj proba interviu Punctaj final Observatii
 

1

 

PINTEA GHEORGHE

 

 

95,00

 

95,66

 

95,33

 

ADMIS

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Rezultat proba interviu concurs auditor public intern gradul I

REZULTAT PROBA INTERVIU

La concursul susținut in data de 04.07.2017 pentru postul vacant de auditor intern gradul I la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 PINTEA GHEORGHE 95,66 ADMIS

Contestaţie la proba de interviu se poate depune în data de 06.07.2017 până la ora 14.00 la sediul unitătii, serviciu RUNOS

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs auditor public intern gradul I

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut in data de 04.07.2017 pentru postul vacant de auditor intern gradul I la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 PINTEA GHEORGHE 95,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 06.07.2017 până la ora 14.00 la sediul unitătii , serviciu RUNOS.

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Validare dosare concurs sofer autosanitara II

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere 

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs, a dosarelor de înscriere depuse de candidaţi, următorii candidaţi au fost declarați Admis/Respins pentru a participa la concurs:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BELEA MIREL IOAN ADMIS
2 DORNAUER FRANCISC ADMIS
3 MANEA ADRIAN ADMIS
4 VARGA JANOS RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

LIPSĂ DOVADĂ DIPLOMA BACALAUREAT SAU ABSOLVIRE LICEU

5 BORZ VALENTIN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017
6 MARC ADRIAN RESPINS LIPSĂ DOVADĂ VECHIME ÎN SPECIALITATE – ȘOFER PROFESIONIST, conform O.M.S. nr. 244/2017

Contestațiile se pot depune până la data de 03.07.2017 ora 15.00 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Raspuns contestatie concurs auditor public intern gradul I

REZULTAT CONTESTAȚIE

la proba  de validare a dosarelor  pentru postul vacant de auditor intern gradul I la SAJ Bihor

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar
1 BUGEAG MIHAI MUGUREL RESPINS

Preşedinte comisie de solutionare contestatii Ec. Sabau Popa Liviu

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK 

Validare dosare concurs asistent medical generalist PL

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist  PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor staţia Oradea, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.  In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 KURUCZ  LASZLO ADMIS
2 SFERLE DANIEL FLORIN ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 03.07.2017 ora 1500 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validare dosare inscriere concurs auditor public intern gradul I

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

            Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de  auditor public intern gradul I  în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011,modificata prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidati au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BUGEAG MIHAI MUGUREL RESPINS Lipsa dovada conditii specifice
2 PINTEA GHEORGHE ADMIS

Contestațiile se pot depune in data de 29.06.2017  pana la ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

 Copia documentului oficial 0 gasiti la acest LINK