Anunt validare dosare de înscriere concurs Șef Serviciu Aprovizionare

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

      Având în vedere organizarea concursului de ocupare a postului vacant de Șef Serviciu Aprovizionare,Achiziții Publice,Transport,Administrativ, Pază,Protectia muncii,PSI,Evidența Militara,Aparare Civilă,Întreținere și Reparații Instalații și Clădiri în cadrul Serviciului Județean de Ambulantă Bihor conform prevederilor HG nr.286/2011,modificată și completată prin HG.nr.1027/2014 pentru aprobarea regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           În urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarati admis/respins pentru a participa la concurs:

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 CACUCI REMUS ALEXANDRU ADMIS  
2 NISTOR IOAN SEBASTIAN ADMIS  

Contestațiile se pot depune până la data de 12.10.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba scrisa concurs șef serviciu RUNOS

REZULTAT PROBA SCRISĂ

La concursul susținut in data de 10.10.2016 pentru postul vacant de Șef Serviciu RUNOS la SAJ Bihor

Nr. Crt. Candidat Punctaj

obţinut

Observații
1 MATEI EUGEN MARIUS 88,00 ADMIS

Contestaţie la proba scrisă se poate depune în data de 12.10.2016 până la ora 14.00 la sediul unitătii ,serviciu RUNOS.

  Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

Rezultat proba practica la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

REZULTAT PROBA PRACTICĂ

La concursul susținut în data de 07.10.2016 pentru ocuparea posturilor vacante de șofer autosanitară II la SAJ Bihor

 Substația Marghita

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 PANDA ANDREI IONUȚ 93,00 ADMIS
2 MAKKAI SZASZ IANOS 88,33 ADMIS
3 ROMANEAC MARIUS OVIDIU 82,33 ADMIS

Substația Salonta

 

Nr.crt.

 

Candidat

Punctaj acordat Observații
1 LĂZĂU ALEXANDRU 93,33 ADMIS
2 FARCAȘ AVRAM CRISTIAN 85,67 ADMIS

Contestaţie la proba practică se poate depune până la data de 11.10.2016 ora 14, la sediul unităţii, serviciu RUNOS.

    Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK