Entries by itsaj

Rezultat proba interviu concurs post ingrijitor la substatia Marghita

REZULTATE PROBA INTERVIU Obţinute de candidaţi pentru funcţia de îngrijitor Nr. Crt. Candidati Punctaj obţinut Rezultat final 1 POP ENIKO 93.00 ADMIS 2 SZUCS VERONICA 74.00 ADMIS Contestaţie la proba de interviu se poate depune până la data de 10.10.2017  ora 1400, la sediul unităţii, serviciu RUNOS Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate  în […]

Anunt organizare concurs medic specialist medicina de familie Marghita

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind  organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic din unitatile sanitare publice, Serviciul de Ambulanta Judetean Bihor organizeză concurs pentru ocuparea postului vacant de medic specialist medicină de familie la substația Marghita, pe perioadă nedeterminată. Concursul se va […]

Anunt promovare examen promovare in grad profesional a personalului contractual din cadrul SAJ Bihor

Borderou final În urma organizării examenului de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bihor. Nr.crt. Funcția promovată     Punctaj proba scrisă Observații       1 În cadrul serviciului mișcare și exploatare auto 85,00 ADMIS Documentul oficial il gasiti la acest LINK 

Validare dosatre inscriere concurs ingrijitor la substatia Marghita

ANUNT Validarea dosarelor de înscriere        Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Ingrijitor în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi […]

Anunt organizare examen promovare inginer II cu studii superioare de lungă durată

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE                    Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen pentru promovarea din șef echipă cu studii medii în inginer II cu studii superioare, în data de 27.09.2017. Condiţii specifice de promovare din șef echipă […]