ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE – șofer autosanitară II în șofer autosanitară I

ANUNȚ ORGANIZARE EXAMEN PROMOVARE

 

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str. Sucevei, nr. 24, conform HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen în data de 30.07.2020, pentru promovarea unor conducători autosanitară la funcția superioară.

 

Condiţii specifice de promovare din șofer autosanitară II în șofer autosanitară I

3 ani vechime ca șofer autosanitară II.

 

Examenul se va desfășura în data de 30.07.2020, la ora 10:00, din următoarea bibliografie de concurs:

 1. O.U.G. nr.195/2002, republicată, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
 2. H.G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Ordin M.S.P. nr.2011/22.11.2007 și al M.I.R.A. nr.21386/27.11.2007 privind unele măsuri în asistența medicală de urgență prespitalicească;

Examenul se va organiza la sediul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor din strada Sucevei nr.24, Oradea și constă în susținerea unei probe scrise ce va fi stabilită de comisia de examinare.

 

  Documentul oficial  il gasiti la acest LINK 

ANUNT PRIVIND ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATĂ  DE 6 LUNI ÎN CADRUL SAJ BIHOR

În atenția persoanelor care sunt interesate și a persoanelor care au transmis doar anumite acte pentru  ocuparea posturilor  pe perioada stării de urgenta

 

          In conformitate cu prevederile Decretului 195/2020 privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei CAPITOLUL III: Domeniul sanatatii, Art.16, privind angajarea fără concurs a anumitor categorii de personal,

Serviciul De Ambulanță Judetean Bihor vine cu următoarele precizări:

 • Contractul individual de muncă se încheie pentru o perioadă determinată de cel mult două luni și poate fi prelungit succesiv până la împlinirea termenului de 6 luni de la data angajării. 
 • Pe email vor fi transmise toate actele solicitate pentru a face dovada de indeplinire a conditiilor(nu este obligatorie adeverinta de la medic de familie si cazier acestea se pot depune și la angajare) și cerere in care se mentioneaza postul pentru care doreste sa se inscrie care va conține obligatoriu și un nr.de telefon pentru contact.
 • Actele vor fi transmise pe email secretariat@ambulantabihor.ro până în data de 15.04.2020 ora 12,00.

 

Persoanele care indeplinesc conditiile de angajare vor fi convocate pentru sustinerea unui interviu/practică la sediul institutiei din Str.Sucevei nr.24, Oradea, Bihor.

Persoanele care nu au transmis toate documentele solicitate nu vor fi contactate.

Interviul/practica  va urmarii o evaluare a cunostintelor profesionale specifice postului pentru care se solicita incadrarea.

 

 

CONDIȚII PENTRU ANGAJAREA PE PERIOADA DETERMINATĂ  DE 6 LUNI ÎN CADRUL SAJ BIHOR 

 1. Pentru funcția de medic specialist medicină de familie/medic medicină generală:
 • Diplomă de licență în medicină;
 • Diplomă bacalaureat
 • Certificat medic specialist(unde este cazul)
 • Aviz de liberă practică;
 • Certificat de membru al organizației profesionale;
 • Asigurare malpraxis
 • Cazier judiciar
 • Adeverință de la medicul de familie că este apt de muncă
 • Carte de identitate, certificat căsătorie(unde este cazul).

 

 1. Pentru funcția de asistent medical:
 • Diplomă licență/postliceală asistent medical generalist
 • Diploma bacalaureat
 • Aviz de liberă practiă
 • Certificat de membru al organizației profesionale
 • Asigurare malpraxis
 • Cazier judiciar
 • Adeverință medic familie că este apt de muncă
 • Adeverință vechime minim 6 luni ca asistent medical generalist
 • Carte de identitate, certificat de căsătorie (unde este cazul)

 

 1. Pentru funcția de șofer autosanitară
 • Permis conducere cat B și C
 • Vechime ca șofer profesionist (cat C) minim 3 ani dovedită cu documente specifice (carte de muncă, adeverință vechime)
 • Curs de ambulanțier
 • Diplomă de bacalaureat sau de absolvire a liceului
 • Cazier judiciar
 • Adeverință medic familie că este apt de muncă
 • Carte de identitate

 

 TOATE ACTELE SI CERERILE PENTRU POSTURI SE DEPUN PE MAIL LA

MANAGER GENERAL                                                             DIRECTOR MEDICAL

DR.VENTER LICINIU                                                               DR.BONDAR TIBERIU

 

Validare dosare inscriere concurs farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

ANUNT

Validarea dosarelor de înscriere

       Având în vedere organizarea concursului pentru ocuparea unui post de farmacist la Stația Oradea pe perioadă  nedeterminată, următorii candidați s-au înscris pentru a participa:

Stația Oradea

 

Nr.crt.

 

Candidat

1 BABA NADIA FELICIA
2 BENA IOANA MARIANA
3 BONDOR MIHAELA JENICA
4 COTUNA GABRIELA
5 DĂRĂBAN DANIELA GEORGETA
6 FILIP ANCA DANIELA
7 KOVACS ALEXANDRA MARIA
8 LAZEA CRISTINA RALUCA
9 LUPȘE FLAVIA
10 NETEA STANCIU DANA
11 POPA DAN MIHAI
12 POTROVIȚĂ CRISTINA TABITA
13 ȚOC DOINA CARMEN

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK

Anunt organizare concurs farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă

ANUNȚ ORGANIZARE CONCURS

În conformitate cu prevederile Ordinului M.S. nr. 869/09.07.2015, pentru aprobarea metodologiilor privind  organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic/farmacist din unitățile sanitare publice, Serviciul de Ambulanță Județean Bihor organizeză concurs pentru ocuparea a unui post de farmacist la stația central Oradea, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

–    1  post de farmacist cu aviz de liberă practică, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, cu minim 2 ani vechime ca farmacist.

Concursul se va desfăşura la sediul Serviciului de Ambulanta  Judetean  Bihor din Oradea, str. Sucevei, nr. 24.

 Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

–          cerere în care se menționeaza postul pentru care dorește să concureze;

–          copie xerox după diploma de farmacist;

–          copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;

–          dovada/înscrisul din care să rezulte ca nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin (1) lit.d) ori e) din Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

–          acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevazut în Anexa nr. 3 la ordinul nr. 869/09.07.2015.

–          cazierul judiciar;

–          certificat medical din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii pentru postul pentru care candideaza;

–           adeverință vechime, carnet de muncă sau adeverință REVISAL din care să reiasă vechimea de minim 2 ani ca farmacist;

–       chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este de 150 de lei, conform OMS 869/2015 și se achita la caseria unitatii.

 Dosarele de înscriere la concurs se vor  depune  la sediul instituţiei din str. Sucevei, nr. 24, localitatea  Oradea, judetul Bihor, în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului la sediul unității, mai exact în perioada 17.02.2020-02.03.2020, între orele 12-14.

Tematica și bibliografia se pot consulta pe www.ms.ro, sectiunea Informare –Tematici, precum și pe site-ul SAJ Bihor www.ambulantabihor.ro, secțiunea concursuri/angajări. Relaţii suplimentare  la telefon 0259/411313- int 215.

 Documentul oficial il gasiti la acest LINK, iar bibliografia si tematica de concurs le gasiti la acest LINK

Declaratii avere si interese 2020

Declaratiile de avere si interese ale conducerii SAJ Bihor 2020

Manager General

dr. VENTER Liciniu

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director medical

dr. BONDAR Tiberiu

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director economic

ec. SABAU Liviu

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Director tehnic

ing. STANGA Adrian

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Asistent sef

as. GENCSI Laszlo

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu RUNOS

MATEI Eugen

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu financiar contabil

LERINT Simona

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef serviciu miscare exploatare auto

CABAI Mihai

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Achizitii Publice

ref. NISTOR Sebastian

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef Serviciu Administrativ

PORUMB Irina

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Sef formatie muncitori

POP Vasile

2020: declaratii de avere  |  declaratii de interes

—————————————————-

Salarii 2020

Venituri nete salariale DECEMBRIE 2020

Venituri nete salariale NOIEMBRIE 2020

Venituri nete salariale OCTOMBRIE 2020

Venituri nete salariale SEPTEMBRIE 2020

Venituri nete salariale AUGUST 2020

Venituri nete salariale IULIE 2020

Venituri nete salariale IUNIE 2020

Venituri nete salariale MAI 2020

Venituri nete salariale APRILIE 2020

Venituri nete salariale MARTIE 2020

Venituri nete salariale FEBRUARIE 2020

Venituri nete salariale IANUARIE 2020

Indicatori financiari 2020

Executie bugetara dec 2019

Bilant cod 012

Bilant cod 01