Validarea dosarelor de înscriere asistent medical generalist PL

ANUNT – Validarea dosarelor de înscriere

     Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  asistent medical generalist PL în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor Substația Salonta, conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.           

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validarea dosarelor de înscriere Şofer Autosanitară II

ANUNT – Validarea dosarelor de înscriere

     Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  Şofer Autosanitară II în cadrul Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bihor, conform prevederilor HG nr. 286/2011 modificat și completat de HG nr.1027/2014 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.            

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Validare dosare de înscriere la concurs

Având în vedere organizarea concursului de ocupare a funcţiei de  inginer debutant în cadrul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Bihor , conform prevederilor Hotărârii nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

           In urma verificării de către comisia de concurs a dosarelor de înscriere, următorii candidați au fost declarați admis/respins pentru a participa la concurs:

 

 

Nr.crt.

 

Candidat

Evaluare dosar Motivul respingerii
1 BAT CARMEN FLORENTINA ADMIS
2 GHIȚĂ LUCIAN ADMIS
3 MALITA BOGDAN MIHAI ADMIS

Contestațiile se pot depune până la data de 26.06.2016 ora 1400 la sediul unității, Serviciul RUNOS.

Copia documentului oficial o gasiti la acest LINK 

 

Concurs posturi SAJ Bihor

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr,24, conform HG nr.286/2011, modificat prin HG nr.1027/2014, organizează concurs  pentru ocuparea postului temporar vacant în perioada 23.05.2016 – 09.06.2016 pentru:

  • 1 post de inginer debutant durată determinată

 

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bihor cu sediul în Oradea, str.Sucevei, nr.24, conform HG nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea posturilor de execuție vacante, în perioada 27.05.2016-27.06.2016, după cum urmează:

  • 1 post asistent medical generalist PL pe durată nedeterminată- substația Salonta
  • 1 post de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Ștei
  • 1 post de șofer autosanitară II pe durata nedeterminată – substația Valea Lui Mihai

 

Mai multe detalii, tematici si calendar pentru desfasurare concurs gasiti la acest LINK 

 

Salarii 2016

Venituri nete salariale DECEMBRIE 2016 

Venituri nete salariale NOIEMBRIE 2016 

Venituri nete salariale OCTOMBRIE 2016 

Venituri nete salariale SEPTEMBRIE 2016

Venituri nete salariale AUGUST 2016 

Venituri nete salariale IULIE 2016 

Venituri nete salariale IUNIE 2016 

Venituri nete salariale MAI 2016 

Venituri nete salariale APRILIE 2016 

Venituri nete salariale MARTIE 2016